Hasan KOÇER kimdir?

 

1963 yılında Yalıhüyük’te doğdu. İlk Öğrenimini Yalıhüyük’te, Ortaokul ve Liseyi 1982 de Taşkent’te tamamladı.

1983-1985 Yıllarında İstanbul’da serbest çalıştı. 1990 yılında Yalıhüyük Belediyesinde açılan sınavı kazanarak işe başladı. Yazı işleri müdürlüğüne atandı. Daha sonra Hesap İşleri Müdürlüğü yaptı. 1998 yılında Yalıhüyük Tapu Müdürlüğünde Memur olarak İşe Başlayan Koçer, Tapu Müdür vekilliği görevini yürüttü.30 Mart 2014 de Ak Parti’den Yalıhüyük Belediye Başkanlığına seçildi.2019 Mart yerel seçimlerinde Ak Parti’den aday olan Hasan Koçer Tekrar  Başkan seçilerek görevini yürütmektedir.

.Hasan Koçer Evli 2 si kız,1’i erkek olmak üzere Üç çocuk babasıdır.

 

İŞ YERİ RUHSATI

İş Yeri Ruhsatı

Şirketler İçin İstenen Belgeler:

Dilekçe

Beyanname

Kimlik Fotokopisi

Ticaret Sicil Tastiknamesi

İmza Sirküleri

Ç.T.V İlişiksiz Belgesi

Oda Kaydı Belgesi 2009 / Aslı

Vergi Levhası

Ticaret Sicil Gazetesi

Ana Kuruluş Sözleşmesi

İtfaiye Raporu

Tapu ve Kira Kontratı

Kapaklı Naylon Dosya

Fabrikalar İçin İstenen Belgeler:

GSM Raporu

İmza Sirküleri

Ticaret Sicil Tastiknamesi

Oda Kaydı Belgesi

Vergi Levhası

Ticaret Sicil Gazetesi

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İtfaiye Raporu

Ana Kuruluş Sözleşmesi

Kapaklı Naylon Dosya

Mesul Müdürlük İçin İstenen Belgeler:

5 Adet Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Sabıka Kaydı Raporu

Ç.T.V İle Su İlişiksiz Belgesi

Noterden Vekaletname

Muhtardan İkametgah Belgesi

4 Nolu Sağlık Ocağından Giriş Yazısı

Vukuatlı Nüfus Sureti

Vukuatlı Nüfus Sureti

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin İstenen Belgeler:

Vergi Levhası

6 Adet Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Ç.T.V İle Su İlişiksiz Belgesi

Sabıka Kaydı Raporu

Oda Kaydı Belgesi 2006 / Aslı

Tapu ve Kira Kontratı Fotokopi

İtfaiye Raporu

Muhtardan İkametgah Nüfus Kayıt Belgesi

Vukuatlı Nüfus Sureti

Vukuatlı Nüfus Sureti

Görüşler:

Emniyet ve Sağlık Muayenesi Sonucu

  1. Sınıf GSM ve Açılış Ruhsatları:

Dilekçe

2 Adet Fotoğraf

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Vergi Levhası

Yapı Kullanım İzni

Ustalık Belgesi (İlgili Meslek Dalına Göre)

Tapu ve Kira Kontratı

Ç.T.V İle Su İlişiksiz Belgesi

Noter Onaylı Sorumlu Müdür Sözleşmesim (Diploma Sureti)

Oda Kayıt Belgesi 2009 / Aslı

Kapasite Raporu

İtfaiye Raporu

İş Yerine Ait Daha Önceki Ruhsatın İptali

Gıda İle Uğraşan İşyerlerinde Çalışanların Sağlık Muayenesi

Karayolu Kenarındaki işyerleri İçin Karayolu Geçiş İzin Belgesi