İHALE İLANI

İhale  ilanı

Mülkiyeti Belediyemize ait

101 Ada 7 parsel, 107 Ada 8 ve 9 Parsel,

109 Ada 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10 Parseller

110 Ada 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 Parseller

111 Ada 1.2.3.4.5.6.7 parseller

112 Ada 1.2.3.4.5.6.8.9.10 parseller

113 Ada 1.2.9 parseller

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Artırma Usulü İhaleye Çıkacaktır.

Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.