ASKI İLANI

18 uygulaması askı ilan tutanağı Karaca kuyu mevkii yukarı mahalle 206 ada 20 parsel pafta no:N28A17.C-N28A-18D mülkiyeti hazineye ait 25.04.2023 tarihli bir ay süre ile belediye askı ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

25 Nisan 2023